BM-MEDIC s.r.o.

Důležitá telefonní čísla

Důležitá telefonní čísla

Záchranná služba: 155
Lékařská pohotovost pro děti a dorost v Klatovské nemocnici
• v pracovních dnech od 15:30 do 7:00 hodin,
• o víkendech a svátcích nepřetržitě,
• KDE NÁS NAJDETE: Ordinace se nachází v prostorách dětské ambulance v 1. NP jižního křídla nového monobloku nemocnice. Vstup je hlavním vchodem monobloku nebo samostatným vchodem z čela jižního křídla.
• TELEFON: 376 335 109


Při otravách vysoce jedovatými živočichy a hady: Klinika anesteziologie a resuscitace FN 1.LF UK, tel.: 224 963 355
Při problémech s drogami: středisko DROP-IN, tel.: 222 221 431
Toxikologická laboratoř: Na Bojišti 1, Praha 2, tel.: 224 919 293